נוהל התקנת התוכנה במחשב נוסף

Successful young male freelancer with thick beard and mustache installs application for modern cell

נוהל התקנת התוכנה במחשב נוסף

התוכנה בדרך כלל מותקנת בכונן C בתיקייה הנקראת Raumplan

לשם התקנת התוכנה במחשב נוסף יש לעשות שתי פעולות:

א. להעתיק את כל תיקיית Raumplan מכונן C למחשב הנוסף גם כן לכונן C.

ב. לאחר ההעתקה יש להריץ את אחד הקישורים הבאים, בהתאם לגרסה, לשם סיום ההתקנה

דילוג לתוכן