התקנת התוכנה – מדיסק התוכנה

Furniture designer with sketches and laptop

התקנת התוכנה – מדיסק התוכנה

על מנת להתקין את תוכנת הראומפלן במחשב, יש לעבוד לפי השלבים הבאים:
חשוב: יש לוודא שהפלג אינו במחשב בזמן ההתקנה

דילוג לתוכן