הצגת סידור פנים של היחידות

הצגת סידור פנים של היחידות

הצגת סידור פנים של היחידות   

 

הפעלת הפקודה :

פתיחה תפריט שונות  בסרגל העליון

לחיצה על הפקודה  תפעיל או תבטל הצגה

(כולל סידור פנים – הפקודה פעילה סימון    )

 

דילוג לתוכן