הצגת כיוון פתיחת דלתות:

הצגת כיוון פתיחת דלתות:

הצגת כיוון פתיחת דלתות:  

הצגת סימון לפתיחה של החזיתות במבט על וחזית

הפעלת הפקודה : לחיצה על על כפתור הפקודה בסרגל העליון

 

מבט על:

 

חזית:

 

 

דילוג לתוכן