הוספת יחידות לשרטוט פרק ב

Creative designer in his office

הוספת יחידות לשרטוט פרק ב

הוספת יחידות מספריית היחידות
הזזה ע"י גרירה לנקודות הצמדה
הזזה ע"י צעד מידה חופשית
אפשרות הצמדה בחיצים
שכפול יחידה

נגן וידאו
דילוג לתוכן